2 dấu hiệu trên bàn thờ được ăn lộc tổ tiên, 3 dấu hiệu tán tài mất của

Nếu bàn thờ nhà bạn xuất hiện 2 dấu hiệu đầu tiên thì xin chúc mừng, sắp tới nhà bạn sẽ trở nên giàu có dư dả.