Bàn thờ tuyệt đối có 3 thứ không nên bày, 2 thứ không thể thiếu

Bàn thờ là nơi thờ cúng linh thiêng của người Việt. Trên bàn thờ không phải thứ gì cũng có thể bày.

Bình Luận