Tại Vạn An Lộc, chúng tôi luôn có những khách hàng thân thiết cần được thiết kế sản phẩm theo nhu cầu riêng, tạo điểm nhấn riêng mang dấu ấn cá nhân hoặc thông điệp riêng dựa trên những mẫu có sẵn. Với những sản phẩm theo yêu cầu dựa trên mẫu có sẵn, Vạn An Lộc tự hào đóng góp một phần vào sự hiện diện của mỗi sản phẩm của mình trong không gian tâm linh của mỗi gia đình, dòng họ, doanh nghiệp. 

Nếu bạn có nhu cầu đối với một sản phẩm nào đã có ở Vạn An Lộc, và muốn có những điều chỉnh để phù hợp hơn với yêu cầu, bạn có thể liên hệ với Vạn An Lộc để được tư vấn tốt nhất. Tại Vạn An Lộc mỗi sản phẩm đều có đặc điểm kỹ thuật, sản phẩm, đối tượng sử dung khác nhau. Vì vậy, những thông tin chúng tôi cần nhất để tư vấn tốt hơn cho bạn là:

  • Bạn sử dụng sản phẩm cho mục đích nào?
  • Bạn muốn sản phẩm mang thông điệp gì?
  • Bạn thích mẫu nào đã có?
  • Bạn muốn điều chỉnh gì ở mẫu đó 
  • Màu sắc nào phù hợp với mục tiêu của bạn?
  • Ngân sách của bạn như thế nào?
  • Thời gian bạn muốn sản phẩm hoàn thành?
  • Cách thức chúng tôi có thể giao hàng cho bạn?

Sau khi nhận được thông tin của bạn, tư vấn cho bạn, chúng tôi sẽ cùng thiết kế mẫu theo yêu cầu của bạn. Thiết kế sẽ được gửi cho bạn và làm cơ sở để ký hợp đồng giữa bạn và Vạn An Lộc. Quy trình sản xuất sẽ được cập nhật với bạn để bạn nắm được và sẽ được giao đến bạn vào thời gian thỏa thuận. Một khi bạn là khách hàng theo yêu cầu tại Vạn An Lộc, bạn mặc nhiên sẽ là khách hàng VIP của công ty và sẽ được hưởng những giá trị của một khách hàng VIP.

Tác giả: Vạn An Lộc