product thumb
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-15-1001
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-15-6324
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-15-9239
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-15-5653
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-15-8262

Bộ đồ thờ đắp nổi men rạn cấp Bát Tràng số 15

Liên hệ
product thumb
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-15-1001
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-15-6324
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-15-9239
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-15-5653
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-15-8262
Bảo mật thông tin khách hàng

Chi tiết sản phẩm

  • Chất liệu Sứ cao cấp
  • Loại men Men rạn
  • Thương hiệu Vạn An Lộc
  • Thương hiệu Vạn An Lộc

Chi tiết sản phẩm

  • Chất liệu Sứ cao cấp
  • Họa tiết Chim Công và Hoa Đào đắp nổi
  • Kích thước Cao 50cm, đk 53cm, Cao 60cm, đk 63cm
  • Loại men Men rạn
  • Thương hiệu Vạn An Lộc
  • Thương hiệu Vạn An Lộc