product thumb
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-9314
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-6839
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-8605
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-8259
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-8155
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-4035
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-5363
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-6885
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-5737
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-6064

Bộ đồ thờ đắp nổi men rạn cao cấp Bát Tràng số 10

Liên hệ
product thumb
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-9314
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-6839
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-8605
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-8259
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-8155
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-4035
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-5363
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-6885
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-5737
bo-do-tho-dap-noi-men-ran-cap-bat-trang-so-10-6064
Bảo mật thông tin khách hàng

Chi tiết sản phẩm

  • Chất liệu Sứ cao cấp
  • Loại men Men rạn
  • Thương hiệu Vạn An Lộc
  • Thương hiệu Vạn An Lộc

Chi tiết sản phẩm

  • Chất liệu Sứ cao cấp
  • Họa tiết Chim Công và Hoa Đào đắp nổi
  • Kích thước Cao 50cm, đk 53cm, Cao 60cm, đk 63cm
  • Loại men Men rạn
  • Thương hiệu Vạn An Lộc
  • Thương hiệu Vạn An Lộc