anh lien he  ĐỊA CHỈ: XÓM 3, THÔN BÁT TRÀNG, XÃ BÁT TRÀNG, GIA LÂM, HÀ NỘI.ĐIỆN THOẠI: 0372096884 - 0976525376
FAX:
HOTLINE: 0986 123 479


0868.999.868